Kerngroep voortijdig schoolverlaten

Voor een goede aanpak van vsv is het noodzakelijk dat het vo, mbo en gemeenten de handen in een slaan. Daarom is per 1 juli 2012 de Kerngroep vsv in het leven geroepen. De Kerngroep vsv heeft 8 leden en een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast hebben de accountmanager van het ministerie van OCW en Spirit4You een adviesfunctie in de Kerngroep.

Alle leden van de Kerngroep stemmen zorgvuldig af met hun achterban; de Kerngroep is op deze manier verantwoordelijk voor de communicatie met het hele regionale veld. De belangrijkste taak van de Kerngroep is de voorbereiding, monitoring, uitvoering en evaluatie van de het regionaal programma voortijdig schoolverlaten.

Contact

Als u opmerkingen of suggesties heeft die in de Kerngroep besproken zouden moeten worden, aarzel dan niet en schakel uw contactpersoon in!

 

Lid Vertegenwoordigt Persoon
RMC-coördinator
 
Gea Velt
Programmaregisseur vsv
 
Louke Vianen
Contactgemeente Den Haag De gemeenten Delft, Den Haag, Rijswijk, Wassenaar Lesly Green
Gemeente Zoetermeer De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zoetermeer Marianne Gringhuis
ROC Mondriaan Albeda College, ROC Mondriaan Marie José Brama
ROC ID College MBO Rijnland, Lentiz Onderwijsgroep, Wellant College Arie Pronk
SWV Zuid Holland-West SWV Zoetermeer (ICOZ), SWV Zuid-Holland West  Rob van Haren
SWV VO Delflanden SWV Delft, SWV Westland Trudie Klooster