Maatregel 1: Plusvoorziening Coachvoorziening

De coachvoorziening richt zich op overbelaste jongeren uit het vo, het vavo en mbo (niveau 1t/m4). Tijdelijke coaching, en waar nodig loopbaanoriëntatie, moet voorkomen dat zij uit het onderwijs vallen en biedt hulp bij het behalen van een startkwalificatie.

De voorziening wordt in deze regio uitgevoerd door de volgende (zorg)organisaties: Impegno, st. Jeugdformaat, Kwadraad, Mooi, de Opvoedpoli, Jeugd Interventie Team (JIT), USG Restart en Welzijn E25.

Deze organisaties vormen een netwerk met als doelstelling: “Wrap around care”. Door een goede en snelle samenwerking tussen onderwijs en coachaanbieders wordt via een website binnen 3 weken na aanmelding van de jongere een passende coach ingezet. Hiermee wordt snel en effectief ingezet op de vraag vanuit het onderwijs m.b.t. dreigende uitvallers. De coaching vindt bij voorkeur plaats in de school. Door het inzetten van een coördinatiepunt kan snel geschakeld worden op basis van de hulpvraag. Ook kan een jongere doorverwezen worden naar reguliere inzet (bijvoorbeeld loopbaanadviseurs, leerplicht/RMC).

Een Pluscoaching traject duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden. 
 

Beoogd resultaat

In de looptijd van drie jaar worden 610 - 710 jeugdigen gecoacht  bij vo en mbo in de regio. Doelstelling is om minimaal 60% van deze jongeren te behouden voor het onderwijs. Deze doelstelling wordt jaarlijks gemonitord op 3 niveaus:
is het doel van de jongere behaald? (tussendoel)
heeft de jongere zijn/haar school carrière vervolgd? (tussendoel)
heeft de jongere werkelijk zijn/haar startkwalificatie behaald? (hoofddoel)
 

Door wie

Alle vo- en mbo scholen verbonden aan het vsv-convenant van de RMC-regio Haaglanden maken gebruik van deze voorziening. De formele regie is in handen van ROC Mondriaan.

Contact

Anamaria Waarts

Documenten

Zie ook www.pluscoach.nu