Maatregel 9: Inkoop plustrajecten (van niveau1 naar niveau2)

De plustrajecten zijn bedoeld voor overbelaste jongeren met studieproblemen en/of die afkomstig zijn uit een apc-gebied. Zij zijn al eerder uitgevallen uit een regulier opleidingstraject en zijn nu voldoende gemotiveerd om met extra ondersteuning aan een praktijkgericht opleidingstraject te beginnen. De plustrajecten bieden deze jongeren een tweede kans en een opstap naar een diploma en mogelijk een startkwalificatie. Gemeenten kunnen op deze manier jongeren die ondanks de inspanning van scholen uitvallen, een alternatief bieden, zodat ze in ieder geval niveau1 halen.

Beoogd resultaat

470 deelnemers maken gebruik van deze trajecten. Als deze jongeren niveau 1 halen kunnen ze, al dan niet via een leerwerktraject, doorstromen naar een startkwalificatie.

Door wie

De gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Westland.

Contact

Isolde van Liefland (gemeente Den Haag)

Documenten