Maatregel 8: Coaching / opmaat-trajecten

Deze maatregel richt zich op voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) die in begeleiding zijn bij RMC-casemanagement en deelnemers aan een mbo-opleiding op niveau 1. Het betreft jongeren die vaak niet in staat zijn om de nodige hulp te zoeken en te aanvaarden. Door middel van coaching op maat wordt geprobeerd contact te maken met deze jongeren.

Coaching op het gebied van zorg

RMC-casemanagement zet coaching op maat in als jongeren niet op eigen kracht regie op eigen leven kunnen krijgen en naast ondersteuning van een casemanager meer zorg nodig hebben. Via coachingstrajecten worden jongeren individueel begeleid en gemotiveerd voor het behalen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of het aanvaarden van zorg.

Coaching op het gebied van stage

Kwetsbare jongeren m.n. op niveau 1 hebben meer ondersteuning nodig om een stage of leerbaan te vinden en te behouden. Een stagecoach gaat met de jongere mee en bezoekt hem/haar actief op de stageplaats. De coach onderhoudt verder nauw contact met relevante partners (de werkgever, de opleiding, etc.). 

Beoogd resultaat

210 overbelaste jongeren krijgen professionele hulp op maat en opstaptrajecten. Na afronding van hun traject is bij 60% van de jongeren het gestelde doel gerealiseerd. 

Door wie

Deze maatregel wordt uitgevoerd door de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zoetermeer. 

Contact

Elly Zwinkels (gemeente Westland)

Documenten